• سه شنبه ۶ اردیبهشت ۱۴۰۱ ۱۱:۴۶بین المللایسنا

    سازمان ملل پیشرفت واقعی در روند صلح خاورمیانه را خواستار شد


    نماینده دبیرکل سازمان ملل در روند صلح خاورمیانه درباره افزایش تجاوزات رژیم صهیونیستی به اراضی فلسطینی‌ هشدار داد.


    مشاهده خبر