• سه شنبه ۶ اردیبهشت ۱۴۰۱ ۱۱:۴۰اقتصادیایسنا

    بحران کمبود جهانی روغن خوراکی شعله‌ور می‌شود؟


    هیات روغن پالم مالزی از کشورها می‌خواهد در اولویت‌های غذا در مقابل سوخت، تجدید نظر کنند زیرا تصمیم اندونزی برای ممنوعیت صادرات روغن پالم باعث شعله ورشدن بحران کمبود جهانی روغن خوراکی شده است.


    مشاهده خبر