• پنجشنبه ۲۶ آبان ۱۴۰۱ ۱۰:۰۶فرهنگی/هنریخبرنگاران جوان

    کم توجهی پلتفرم‌های نمایش خانگی نسبت به حقوق مخاطبان


    هر چند وقت یکبار حرف و حدیث‌هایی دامن سریال‌های نمایش خانگی را می‌گیرد و زمزمه توقیف‌شان نقل مجلسِ رسانه‌ای می‌شود.


    مشاهده خبر