• دوشنبه ۲۳ بهمن ۱۴۰۲ ۱۶:۴۷اجتماعیایسنا

    سند ملی سالمندان یک برنامه جامع برای ارتقای کیفیت زندگی سالمندان در کشور است


    رییس دبیرخانه شورای عالی سلامت و امنیت غذایی بر ضرورت اجرایی‌سازی سند ملی سالمندان تاکید کرد.


    مشاهده خبر