• پنجشنبه ۲۶ آبان ۱۴۰۱ ۱۴:۱۷فرهنگی/هنریخبرنگاران جوان

    تلویزیون اینترنتی کتاب؛ شبکه‌ای به وسعت ایران


    مدیر شبکه تلویزیون اینترنتی کتاب گفت: شبکه تلویزیونی کتاب به وسعت ایران است و شامل پوشش تمام رویداد‌های حوزه کتاب و نشر برای اهالی کتاب می‌شود.


    مشاهده خبر