• شنبه ۱۶ مرداد ۱۴۰۰ ۲۱:۴۷بین المللایسنا

    درگیری پلیس و مخالفان «گواهی بهداشتی» در فرانسه برای چهارمین هفته پیاپی


    هزاران نفر روز شنبه برای چهارمین هفته پیاپی در پاریس و دیگر شهرهای فرانسه علیه اجباری شدن ارائه «گواهی بهداشتی» برای ورود به اماکن عمومی تظاهرات کردند.


    مشاهده خبر