• چهارشنبه ۲۲ بهمن ۱۳۹۹ ۱۶:۱۸علمیایسنا

    مواردی که باعث مثبت شدن آزمایش‌های غربال‌گری می‌شوند


    نتایج یک مطالعه نشان داد که سن مادر، سابقه سقط، سابقه نازایی و کم‌کاری تیروئید در زنان بارداری که تست غربال‌گری مثبت داشتند، فراوانی بیشتری دارد. به علاوه فراوانی نوزاد با نارسایی رشد داخل رحمی و بستری نوزاد نیز در این گروه بیشتر بود.


    مشاهده خبر