• یکشنبه ۱۲ تیر ۱۴۰۱ ۱۶:۴۷سیاسیایسنا

    افزایش تعامل سازمان تعزیرات و دیوان عالی کشور


    در نشست رئیس سازمان تعزیرات حکومتی و رئیس دیوان عالی کشور بر افزایش تعامل و ارتباط سازنده تأکید شد.


    مشاهده خبر