• پنجشنبه ۲۶ آبان ۱۴۰۱ ۲۰:۲۴سیاسیخبرنگاران جوان

    قطعنامه‌ شورای حکام آژانس انرژی اتمی علیه ایران با فشار شدید آمریکا و متحدانش تصویب شد


    نذیری اصل گفت: قطعنامه شورای حکام آژانس انرژی اتمی علیه ایران با فشار شدید سیاسی آمریکا، انگلیس، فرانسه و آلمان به تصویب رسید.


    مشاهده خبر