• دوشنبه ۲۹ فروردین ۱۴۰۱ ۰۰:۴۷اجتماعیایسنا

    برخورداری «نظام خیر و احسان» از فرماندهی واحد؛ از الزامات اجرای سیاست‌های کلی تامین اجتماعی


    مدیرکل هماهنگی شبکه‌های مردمی کمیته امداد درباره الزامات اجرایی بند هفتم سیاست‌های کلی تامین اجتماعی که به استقرار نظام ملی احسان و نیکوکاری و ایجاد پیوند میان ظرفیت‌های مردمی و دستگاه‌های موظف اشاره کرده است، می‌گوید: نظام خیر و احسان کشور به یک فرماندهی واحد نیاز دارد و به طور قطع باید دارای ساختاری مستحکم و سامانه‌ای قدرتمند باشد.


    مشاهده خبر