• چهارشنبه ۲۲ بهمن ۱۳۹۹ ۲۲:۵۶فرهنگی/هنریایسنا

    در دادگاه مطبوعات این هفته چه گذشت؟


    سخنگوی هیات منصفه مطبوعات از رسیدگی به سه پرونده مطبوعاتی در شعبه 6 دادگاه کیفری یک استان تهران به ریاست قاضی شقاقی در ۱۹ بهمن سال جاری خبر داد.


    مشاهده خبر