• پنجشنبه ۲۶ آبان ۱۴۰۱ ۱۶:۳۹علمیایسنا

    دانشگاه‌ها به فکر حمایت از دانشجویانی که در حین تحصیل خانواده تشکیل داده‌اند، باشند


    معاون آموزشی وزیر علوم، تحقیقات و فناوری در نشست با مدیران و اساتید منتخب دانشگاه ارومیه، به منظور تبیین برنامه راهبردی تحول در آموزش عالی کشور، گفت: رشته‌های جدیدی که در دانشگاه‌ها تاسیس می شوند باید در مسیر ایجاد اشتغال دانشجو باشند. دانشگاه‌ها باید به فکر حمایت از دانشجویانی که در حین تحصیل خانواده تشکیل داده‌اند نیز باشند و از آنها حمایت کنند.


    مشاهده خبر