• چهارشنبه ۳۱ شهریور ۱۴۰۰ ۲۲:۴۵سیاسیایسنا

    المیادین: پنجمین محموله سوخت ایران از مرزهای سوریه عبور کرد


    یک شبکه لبنانی از عبور پنجمین محموله سوخت ایران از مرزهای سوریه به سمت لبنان خبر داد.


    مشاهده خبر