• پنجشنبه ۲۶ آبان ۱۴۰۱ ۱۵:۲۷علمیخبرنگاران جوان

    رسیدگی فوری به مصدومان حادثه تروریستی ایذه و اصفهان


    وزیر بهداشت برای رسیدگی سریع به مصدومان حادثه تروریستی ایذه و اصفهان دستور صادر کرد.


    مشاهده خبر