• یکشنبه ۳۰ شهریور ۱۳۹۹ ۲۲:۴۰علمیخبرنگاران جوان

    جدول پخش مدرسه تلویزیونی دوشنبه ۳۱ شهریور در تمام مقاطع تحصیلی


    بر اساس اعلام آموزش و پرورش، جدول پخش مدرسه تلویزیونی برای دوشنبه ۳۱ شهریور در تمام مقاطع تحصیلی مشخص شد.


    مشاهده خبر