• دوشنبه ۲۹ فروردین ۱۴۰۱ ۰۷:۰۰سیاسیایسنا

    شماره شناسنامه ۲۱۷ متعلق به کیست؟


    تاریخ تولدش در سجل هویتی‌اش در عصر پهلوی ۲۴ تیر ۱۳۱۸ ثبت شد اما خودش تاریخ دقیق را ۲۹ فروردین ۱۳۱۸ یعنی دو سال قبل از اخراج رضا شاه پهلوی به دست انگلیسی‌ها از ایران اعلام کرد.


    مشاهده خبر