• پنجشنبه ۹ تیر ۱۴۰۱ ۲۱:۴۱سیاسیایسنا

    توسعه کشت توتون برای تامین نیاز ۱۲ میلیونی کشور


    رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی گفت: باندهای مافیایی خارج از کشور خصوص آمریکایی ها بر تولید توتون کشور ما سایه انداخته اند لذا برآورد این است که برای ۱۲ میلیون نفر سیگاری کشور تولید توتون را افزایش دهیم.


    مشاهده خبر