• پنجشنبه ۲۶ آبان ۱۴۰۱ ۱۵:۵۳اجتماعیخبرنگاران جوان

    دستور رئیس قوه قضاییه به روسای دادگستری خوزستان و اصفهان در پی حوادث تروریستی شب گذشته


    رئیس قوه قضاییه گفت:با همکاری دستگاه‌های امنیتی و انتظامی نسبت به شناسایی عوامل عملیاتی و پشتیبانی این حوادث تأثر آور اقدام کرده و در اسرع وقت پرونده قضایی تشکیل و مجرمان به اشد مجازات محکوم شوند.


    مشاهده خبر