• شنبه ۱۵ مرداد ۱۴۰۱ ۱۷:۰۲اقتصادیخبرنگاران جوان

    تقاضا برای خرید میوه ۶۰ درصد کاهش یافت


    دارایی نژاد گفت: بنابر بررسی های صورت گرفته تقاضا برای خرید میوه ۵۰ تا ۶۰ درصد در ایام‌ محرم نسبت به قبل کاهش یافته است.


    مشاهده خبر