• پنجشنبه ۹ دی ۱۴۰۰ ۲۱:۰۴سیاسیایسنا

    رواج صلح و سازش و تغییر نگرش افراد به نهاد وکالت هدف طرح وکلای مصلح است


    رئیس کانون وکلای دادگستری استان همدان، گفت: طرح وکلای مصلح با دو هدف رواج صلح و سازش و تغییر نگرش افراد به نهاد وکالت، اجرایی خواهد شد و ما با این کار، خواستیم به جنگ اصحاب قدرتی برویم که حقایق را وارونه جلوه می‌دهند.


    مشاهده خبر