• دوشنبه ۲ فروردین ۱۴۰۰ ۲۳:۳۰اقتصادیخبرنگاران جوان

    برای خرید یک سهم باید به چه نکاتی توجه کنیم؟


    سوری برای سرمایه گذاری در بازار سرمایه باید دو گام مهم برداشت. ورود به بازار در شرایط فعلی نیازمند تخصص و ریسک پذیری بالاست.


    مشاهده خبر