• پنجشنبه ۲۶ آبان ۱۴۰۱ ۱۹:۴۰علمیخبرنگاران جوان

    جشنواره فیلم مدرسه یک رویداد استعدادیابی است


    رئیس سازمان ملی پرورش استعداد‌های درخشان گفت: هنرمند در جامعه امروزی کسی است که حرف‌ها و دریافت‌های خود را از واقعیت‌های جامعه و حقیقت‌هایی که در پشت سر آن است برای افراد ارائه می‌کند.


    مشاهده خبر