• یکشنبه ۲۶ بهمن ۱۳۹۹ ۲۲:۲۲اجتماعیخبرنگاران جوان

    آمادگی صادرات واکسن کووایران برکت را داریم


    مسئول گروه نظارت واکسن کووایران برکت گفت: امیدواریم بعد از پایان مطالعه و تامین نیاز مردم کشور بتوانیم واکسن ایرانی کرونا را صادر کنیم.


    مشاهده خبر