• یکشنبه ۳۰ آذر ۱۳۹۹ ۱۰:۳۵ورزشیخبرنگاران جوان

    ساختمان جدید فدراسیون کشتی افتتاح شد


    با حضور جمعی از پیشکسوتان کشتی ایران ساختمان اداری جدید فدراسیون کشتی افتتاح شد.


    مشاهده خبر