• پنجشنبه ۴ شهریور ۱۴۰۰ ۲۲:۲۶اجتماعیایسنا

    برنامه ما این است که تا دهه فجر واکسیناسیون را به پایان برسانیم


    وزیر بهداشت گفت: برنامه ما این است که تا دهه فجر واکسیناسیون را به پایان برسانیم.


    مشاهده خبر