• سه شنبه ۲۹ مهر ۱۳۹۹ ۲۲:۳۱سیاسیخبرنگاران جوان

    تاکید نماینده ایران در سازمان ملل متحد بر مالکیت ایران بر جزایر سه‌گانه


    تخت روانچی نماینده دائم ایران در سازمان ملل متحد بر مشارکت ایران در ترویج صلح و امنیت منطقه و همچنین مالکیت ایران بر جزایر سه گانه تاکید کرد.


    مشاهده خبر