• یکشنبه ۳۰ آذر ۱۳۹۹ ۱۰:۳۳اجتماعیخبرنگاران جوان

    سازمان محیط زیست به نگهداشت و پاکیزگی پارک پردیسان توجه کند


    فراهانی گفت: سازمان محیط زیست به نگهداشت و پاکیزگی پارک پردیسان توجه کند.


    مشاهده خبر