• شنبه ۱۵ مرداد ۱۴۰۱ ۱۵:۳۵سیاسیایسنا

    ابراز امیدواری اتحادیه اروپا برای حصول سریع نتیجه در مذاکرات وین


    یک مقام ارشد اتحادیه اروپا ابراز امیدواری کرد که مذاکرات وین خیلی زود به حصول توافقی درخصوص احیای برجام منجر شود.


    مشاهده خبر