• یکشنبه ۲۸ فروردین ۱۴۰۱ ۱۴:۲۷علمیایسنا

    در نظام‌های رتبه‌بندی جهانی مختلف، چند مؤسسه ایرانی حضور دارند؟


    بر اساس تازه‌ترین گزارش سامانه «نما» تعداد مؤسسه‌های ایرانی در نظام‌های رتبه‌بندی فراگیر جهانی نسبت به سال گذشته افزایش یافته، هر چند که بخشی از این افزایش، از تغییر روش‌شناسی نظام‌های رتبه‌بندی سرچشمه گرفته است.


    مشاهده خبر