• پنجشنبه ۲۶ آبان ۱۴۰۱ ۱۷:۳۰فرهنگی/هنریخبرنگاران جوان

    «ستاره‌ها چیدنی نیستند» به مجلس رفت


    «ستاره‌ها چیدنی نیستند» ماجرای زنانی است که با فرهنگ‌های متفاوت در جغرافیایی خارج از ایران سرنوشت‌های متفاوتی برای آن‌ها رقم می‌خورد.


    مشاهده خبر