• یکشنبه ۲۸ فروردین ۱۴۰۱ ۱۶:۵۴علمیایسنا

    تفرش باید شهری دانشگاهی و گردشگری باشد


    نماینده مردم تفرش، آشتیان و فراهان در مجلس شورای اسلامی گفت: در تفرش به دنبال راه اندازی صنایع نیستیم بلکه می خواهیم شهری دانشگاهی و گردشگری باشد.


    مشاهده خبر