• دوشنبه ۲۳ بهمن ۱۴۰۲ ۱۷:۰۳بین المللایسنا

    مسکو ورود ۱۸ مقام انگلیسی را به روسیه ممنوع کرد


    روسیه برخی از مقامات نظامی و نمایندگان جامعه علمی و دانشگاهی انگلیس را به دلیل «سیاست تقابلی» لندن در قبال مسکو، از ورود به روسیه ممنوع کرد.


    مشاهده خبر