• پنجشنبه ۲۶ آبان ۱۴۰۱ ۱۱:۱۵اجتماعیخبرنگاران جوان

    اخاذی مامور قلابی از مردم برای پس دادن پول نزول


    پسر جوان که مدعی است برای درمان خواهرش پول نزول کرده بود وقتی نتوانست پول را برگرداند تصمیم به اخاذی با پوشش مأمور پلیس گرفت.


    مشاهده خبر