• دوشنبه ۳ مرداد ۱۴۰۱ ۲۲:۴۴اجتماعیخبرنگاران جوان

    چشم پوشی از خطای دولت اشتباه است


    محسنی اژه ای گفت: تلاش دارم تا آنجا که ممکن است آرامش در جامعه حاکم شود تا دستگاه قضایی ملجأ و پناه آحاد مردم باشد.


    مشاهده خبر