• پنجشنبه ۲۳ اردیبهشت ۱۴۰۰ ۱۶:۴۳فرهنگی/هنریایسنا

    اعلام اسامی فیلم های راه یافته به جشنواره "زمین"


    اسامی فیلم‌های راه یافته به بخش مسابقه‌ نخستین جشنواره‌ فیلم زمین اعلام شد.


    مشاهده خبر