• چهارشنبه ۳۱ شهریور ۱۴۰۰ ۲۱:۵۶بین المللایسنا

    دستورات فوق‌العاده جدید رئیس‌جمهوری تونس


    رئیس‌جمهوری تونس امروز،‌ چهارشنبه عمل به اکثر فصول قانون اساسی را تعلیق کرد؛ اقدامی که جنبش النهضه گامی دیگر به سوی بازگرداندن کشور به سمت دیکتاتوری خواند.


    مشاهده خبر