• چهارشنبه ۷ آبان ۱۳۹۹ ۲۱:۳۵سیاسیایسنا

    کمیسیون عمران لجام گسیختگی قیمت‌ها در بازار مصالح ساختمانی را بررسی می‌کند


    رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی از حضور وزیر صمت در جلسه آتی این کمیسیون به منظور بررسی علل افزایش قیمت مصالح ساختمانی خبر داد.


    مشاهده خبر