• شنبه ۱۵ مرداد ۱۴۰۱ ۲۰:۲۰علمیخبرنگاران جوان

    تحریک عصب گوش؛ روشی جدید برای درمان آسیب‌های شدید کرونا


    مطالعات جدید نشان می دهد که تحریک الکتریکی یک عصب در گوش می‌تواند پاسخ بیش از حد سیستم ایمنی را متعادل کند.


    مشاهده خبر