• دوشنبه ۱۴ شهریور ۱۴۰۱ ۲۳:۳۱بین المللایسنا

    چین به مسابقات نظامی وستوک دریای ژاپن پیوست


    ناوگانی از نیروی دریایی چین به رهبری بزرگترین ناوشکن این کشور به رزمایش دریایی مشترک چین و روسیه در دریای ژاپن می‌پیوندد.


    مشاهده خبر