• پنجشنبه ۲۶ آبان ۱۴۰۱ ۱۷:۳۵فرهنگی/هنریخبرنگاران جوان

    روایت عینی جنگ از احمد محمود در کتاب «زمین سوخته»


    «زمین سوخته» از جمله رمان‌هایی است که به گفته بسیاری جزو بهترین رمان‌های ایرانی می‌تواند باشد.


    مشاهده خبر