• پنجشنبه ۲۶ آبان ۱۴۰۱ ۲۲:۱۰ورزشیایسنا

    حذف ۳ وزنه‌بردار از اردوی تیم ملی زنان


    سه دختر وزنه‌بردار پس از انجام رکورد گیری از اردوی تیم ملی کنار رفتند.


    مشاهده خبر