• پنجشنبه ۱۱ آذر ۱۴۰۰ ۲۲:۳۳فرهنگی/هنریایسنا

    طوفان انتقادات به حواشی جشنواره پائیز هزار رنگ/ از هزینه های غیرشفاف تا اقدامات ضدفرهنگی


    پس از انتشار تصاویری از جشنواره پائیز هزار رنگ در شهر گرگان، فعالان فرهنگی استان گلستان به شدت نسبت به اتفاقات رخ داده و اقدامات خلاف شئونات فرهنگی انتقاد کردند.


    مشاهده خبر