• پنجشنبه ۷ مهر ۱۴۰۱ ۲۱:۱۲سیاسیخبرنگاران جوان

    آغاز مراسم بزرگداشت روز آتشنشان با حضور رئیس جمهور


    مراسم بزرگداشت آتشنشان با حضور رئیس جمهور در ورزشگاه ۱۲ هزارنفری آزادی تهران آغازشد.


    مشاهده خبر