• چهارشنبه ۱۸ فروردین ۱۴۰۰ ۲۳:۲۷علمیخبرنگاران جوان

    اولویت ستاد ملی مقابله با کرونا سلامت مردم است


    قاسمی گفت: اولویت ما سلامت مردم است، یعنی با نگاه به اولویت سلامت تصمیمات گرفته می‌شود و این راهبرد کلان ستاد ملی مقابله با کروناست.


    مشاهده خبر