• پنجشنبه ۹ دی ۱۴۰۰ ۲۲:۳۸ورزشیایسنا

    کواچ از موناکو اخراج شد


    سران موناکو تصمیم گرفتند سرمربی کروات خود را به خاطر نتایج ضعیف از کار برکنار کنند.


    مشاهده خبر