• چهارشنبه ۲۹ بهمن ۱۳۹۹ ۲۲:۰۰سیاسیایسنا

    برگزاری سومین دور رایزنی های سیاسی ایران و پرتغال


    سومین دور رایزنی های سیاسی ایران و پرتغال روز چهارشنبه 29 بهمن به صورت مجازی برگزار شد.


    مشاهده خبر