• سه شنبه ۱۰ آبان ۱۴۰۱ ۱۷:۲۸اقتصادیخبرنگاران جوان

    بزرگترین چالش در کشاورزی مسئله آب است


    رئیس اتاق بازرگانی ایران گفت: با وجود کمبود آب در کشور، باز هم شاهد دورریز محصولات کشاورزی به عنوان ضایعات هستیم.


    مشاهده خبر