• دوشنبه ۱۳ بهمن ۱۳۹۹ ۲۲:۰۶بین المللایسنا

    ارتباط مجازی آکار با مرکز مشترک ترکیه-روسیه


    وزیر دفاع ترکیه در نخستین نشست مجازی با ژنرال مستقر در مرکز مشترک فرماندهی ترکیه-روسیه شرکت کرد.


    مشاهده خبر