• پنجشنبه ۲۶ آبان ۱۴۰۱ ۱۶:۵۷اقتصادیخبرنگاران جوان

    شرکت‌های بورسی و فرابورسی بیش از ۸۰ هزار صورت‌حساب الکترونیکی صادر کردند


    برزگری گفت: تا ۲۵ آبان، شرکت‌های بورسی و فرابورسی، بالغ بر ۸۰ هزار صورت‌حساب الکترونیکی صادر کرده و ۳۵۹ هزار حافظه مالیاتی فعال ایجاد شده است.


    مشاهده خبر