• پنجشنبه ۲۶ آبان ۱۴۰۱ ۱۲:۴۵اجتماعیخبرنگاران جوان

    دستگیری گروگان گیر مسلح در توهم شیشه!


    توهم ناشی از مصرف شیشه باعث شد یک دختر جوان و اعضای یک خانواده جیلی سوار گروگان فرد مصرف کننده قرار بگیرند.


    مشاهده خبر